Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

16 юли 2010 г.

Изменения на Закона за защита на конкуренцията

Нови изменения на Закона за защита на конкуренцията бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.

С новите изменения броят на членовете на Комисията за защита на конкуренцията се намалява от 7 на 5, а мандатът на председателя на Комисията се скъсява от 6 на 5 години. С новия си състав Комисията се състои от председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по 5 години.

В резултат на измененията Народното събрание трябва да избере нови членове на Комисията за защита на конкуренцията в срок от един месец от влизането на измененията в сила.

Измененията са част от цялостна стратегия, целяща намаляване на броя на членовете на регулаторни органи, за да се затегне финансовата дисциплина с оглед на негативните последици от финансовата и икономическа криза.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници