Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

8 юни 2010 г.

Не са открити доказателства за нарушения на ЗЗК от Асоциацията на банките в България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не откри доказателства за нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията от Асоциацията на банките в България (АББ).

През лятото на 2009 г. КЗК стартира проверка за наличие на забранено споразумение, след като беше сезирана от председателите на Центъра за човешки права и Националната асоциация на български бизнес относно цялостното и бързо нарастване на лихвените нива към края на 2008 г.

Въз основа на писмените протоколи, иззети от офиса на АББ и събраните следствени доказателства, КЗК заключва, че определени срещи, проведени в рамките на АББ биха могли да доведат до ограничаване на автономията на отделните предприятия относно процеса на вземане на решения в политиките им по определяне на цени. Независимо от това, не са били открити безспорни доказателства, които да докажат въздействие върху автономното конкурентно поведение на членовете на АББ. Освен това, КЗК не е открила убедителни доказателства за това, че действията на АББ се включват в дефиницията на ограничителни решения на сдружения на предприятия.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници