Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

8 юни 2010 г.

Изменения на Закона за комисията за финансов надзор

Последните изменения на Закона за комисията за финансов надзор бяха обнародвани днес в Държавен вестник.

Първото основно изменение предвижда намаляване на броя на членовете на Комисията за финансов надзор (КФН) от седем на пет, както и избор на нови членове на Комисията, който трябва да бъде извършен в близките няколко седмици.

Второто основно изменение въвежда изискване за разкриване на „действителните“ собственици на инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователни дружества, пенсионноосигурителни дружества и регулирани пазари на ценни книжа.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници