Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

21 септември 2011 г.

Разглеждаме ООД и АД в последния брой на списание „Форбс“

Новата ни статия за списание „Форбс“ (стр. 88) разглежда характеристиките на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружество (АД), както и съображенията, които обуславят избора на съответната правна форма за даден бизнес.

Статията е подготвена от нашия управляващ съдружник Димитър Иванов.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници