Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

2 ноември 2010 г.

Обнародван е Законът за данък върху застрахователните премии

Новият Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) беше обнародван днес в Държавен вестник.

ЗДЗП въвежда нов косвен данък. Данъкът се начислява върху застрахователните премии по имуществени застраховки (с някои изключения). Застраховките „Живот“ са изключени от обхвата на ЗДЗП.

Данъчната ставка е 2% от застрахователната премия и се внася от застрахователя. Застрахователят трябва да внася дължимия данък на месечна база, като подава и тримесечни данъчни декларации.

ЗДЗП влиза в сила на 1 януари 2011 г.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници