Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Недвижими имоти и строителство

Секторът на недвижимите имоти бавно се възстановява от икономическата криза, като се очаква да достига все по-високи нива на инвестиционна активност. Ние разбираме потенциала на този сектор и можем да ви консултираме по широк кръг от правни въпроси, свързани с придобиването, поддръжката и продажбата на недвижими имоти. Можем да ви помогнем и да структурирате правилно инвестицията си в бизнеса с недвижими имоти, включително при изграждането и управлението на недвижими имоти.

Строителното право е свързан с недвижимите имоти отрасъл, в който имаме значителен опит. Участвали сме в различни проекти, свързани с изграждането на търговски и индустриални обекти, възобновяеми енергийни източници, инвестиционни проекти на зелено и т.н. Нашите експерти могат да ви предложат цялостен подход в намирането на най-подходящите решения в областта на недвижимите имоти за компании, секюритизиращи недвижима собственост (АДСИЦ), за управляващи и обслужващи дружества.

Клиентите ни могат да разчитат и на нашите услугите в областта на процесуалното представителство по спорове за права върху недвижими имоти.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници