Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Вливания (сливания) и придобивания

Услугите, които предоставяме в тази област, са резултат от опита ни с реализирани през последните години сделки по придобивания. Можем да Ви помогнем да намерите най-подходящия модел и начин за придобиването на дялово участие в или преструктурирането на търговски дружества, придобиването на предприятие чрез покупка на активи или покупка на търговско предприятие (както и да Ви консултираме, ако сте продавач по съответната сделка).

Ние изготвяме всички документи по сделката, предоставяме правни съвети на всички етапи до финализирането на сделката, както и по всички въпроси, които възникват след сключването на сделката.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници