Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Интелектуална собственост

Правото на интелектуална собственост регулира динамична и постоянно развиваща се среда, в която се създават разнообразни произведения, резултат от творческата дейност на човека. Търговските марки са един от обектите на интелектуалната собственост. Ние знаем, че Вашият бизнес може да придобие по-голяма отличителност и разпознаваемост, както и да стане по-печеливш, ако е защитен от специфична и уникална търговска марка и, обратно, да бъде сериозно засегнат от нарушаването на незащитена търговска марка.

Нашите адвокатски услуги в тази област покриват процеса по регистрация на търговски марки, както и последващата дейност по тяхната закрила. Можем също така да ви консултираме по въпроси, свързани с авторски и сродни на авторските права.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници