Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Трудово право

Трудовите правоотношения са с комплексен характер и са предмет на детайлна регулация в редица нормативни актове. Това е област на правото, в която трябва да се действа с необходимото внимание. Ето защо, когато Ви съветваме по даден трудовоправен казус, нашите адвокати обръщат внимание не само на конкретните особености на случая, но и на това как неговият изход може да рефлектира върху отношенията Ви с останалите служители, а и на бизнеса Ви като цяло.

Наред с това нашата адвокатска кантора може да Ви помогне да повишите бизнес ефективността си, както в отношенията с настоящите Ви служители, така и при наемането на нови служители чрез използването на подходящи правни механизми.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници