Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Корпоративно право

Първоначалното структуриране на Вашия бизнес и предоставянето на последваща правна помощ по свързани с бизнеса корпоративни въпроси са основополагащи за Вашите бизнес начинания. Ние имаме богат опит във всички области, свързани с учредяването на търговски дружества и предоставянето на текущо правно обслужване с оглед успешното развитие на Вашия бизнес.

Наред с това можем да Ви съдействаме при оптимизирането на дейността на вече съществуващи предприятия посредством преструктурирането им чрез някоя от формите на преобразуване на търговските дружества – вливане, отделяне, отделяне на еднолично дружество, разделяне, сливане, промяна на правната форма.

Можем да ви бъдем полезни и в процеса на получаване на различни разрешения, лицензи и други подобни документи, необходими за извършването на отделни специфични за Вашия бизнес дейности.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници