Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Защита на потребителя

Защитата на потребителя е област, която регулира широк кръг от въпроси и придобива все по-голямо значение в отношенията между потребители и търговци. В тази връзка можем да Ви съветваме в качеството Ви на потребители как да търсите цялостна защита на Вашите права. От друга страна, можем да консултираме производителите и търговците на стоки и услуги как да извършват дейността си, като зачитат правата на потребителите и спазват изискванията на закона в тази област.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници