Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Конкурентно право

Конкурентното право има за цел да осигури условията за нормално функциониране на конкурентна бизнес среда, както и да гарантира прилагането на защитни механизми при проявленията на непазарни и антиконкурентни практики в тази среда. Нашите познания и опит в тази област на правото могат да Ви помогнат:

  • да планирате и извършвате търговската си дейност в съответствие с правилата и нормативните изисквания в областта на конкуренцията;
  • да избягвате различните форми на антиконкурентно поведение, които могат да се отразят негативно на търговския имидж и на пазарното ви положение, както и
  • да защитите правата си, ако те са нарушени от Ваши конкуренти или от трети лица.

Можем да ви консултираме по всички въпроси, свързани със забранени споразумения, злоупотреба с монополно или господстващо положение, концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и т.н.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници