Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Процесуално представителство

Можете да разчитате на нашата помощ и съдействие, ако правата Ви са нарушени и търсите защита пред компетентния орган за решаване на спорове. Ние ще Ви посъветваме и ще Ви помогнем при изготвянето и реализирането на най-подходящата стратегия за действие в конкретния случай, за да защитите максимално Вашите интереси. Наред с това, можем да Ви съдействаме в процеса на провеждане на преговори с насрещната страна, както и при използването на способи за извънсъдебно разрешаване на спора преди да се обърнете за това към съда.

Явяваме се по дела предимно в държавните и арбитражните съдилища в София, но също така поемаме и дела в други градове на България.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници