Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Административно право

Нашите услуги в областта на административното право покриват три основни направления:

  • правно съдействие и помощ в процедури, при които клиентът кандидатства пред държавен или общински орган за издаването на индивидуален административен акт, като лиценз, разрешение, удостоверение и т.н.
  • правно съдействие при подготовката на документацията и участието в обществени поръчки;
  • административен процес – оспорване на актове на централни или местни административни органи (обикновено установяващи публични задължения или налагащи административни наказания като глоби, имуществени санкции и т.н.).

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници