Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

27 май 2014 г.

Промени в Наредба 26 на БНБ за финансовите институции

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 26 от 23 април 2009 г. беше обнародвана в Държавен вестник, брой 44 от 27 май 2014 г., която включва изменения, насочени към привеждането на Наредбата в съответствие със скорошните ... още


7 май 2014 г.

Изменения в режима на собственост върху земеделски земи

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделексите земи (обнародван в Държавен вестник бр. 38 от 7 май 2014 г.) бяха въведени изменения в режима, уреждащ придобиването и ... още


22 април 2014 г.

Нови изменения в Закона за потребителския кредит

Парламентът прие изменения в Закона за потребителския кредит (Държавен вестник бр. 35 от 22 април 2014 г.).

След измененията при сключване на договор за потребителски кредит се изисква всички елементи от договора ... още


21 март 2014 г.

Парламентът прие изменения в Кодекса на труда

Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обнародван в Държавен вестник на 25 март 2014 г.) Кодексът на труда вече изрично урежда стажуването и отношенията между работодателите и стажантите.

След ... още


1 ноември 2013 г.

По-добре късно, отколкото никога - Краси Жекова е вече част от екипа ни

През месец октомври адвокатската ни кантора отбеляза крайъгълно +1 събитие. Красимира Жекова се присъедини към екипа ни, за да донесе нова енергия, амбиция и професионален опит.

Краси има зад гърба си над 12 ... още


15 януари 2013 г.

Новият ни офис вече е отворен

Адвокатско дружество "Димитров, Иванов и съдружници" се премести в нов офис. Моля заповядайте в офиса ни в ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8. още


21 октомври 2011 г.

Кодексът на труда вече урежда изрично работата от разстояние

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в бр. 82/2011 г. на Държавен вестник, Кодексът на труда вече изрично предвижда и урежда възможността служителите да полагат труд от разстояние (а не в ... още


21 септември 2011 г.

Разглеждаме ООД и АД в последния брой на списание „Форбс“

Новата ни статия за списание „Форбс“ (стр. 88) разглежда характеристиките на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружество (АД), както и съображенията, които обуславят избора на съответната ... още


26 август 2011 г.

Новата ни статия „За марката“ в новия брой на списание „Форбс“

„За марката“ е новата статия на Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ за списание „Форбс“, публикувана в неговия шести брой (стр. 95). Статията е подготвена от нашия управляващ съдружник ... още


28 юли 2011 г.

„Димитров, Иванов и съдружници“ с нова статия за списание „Форбс“

Публикувахме нова статия в петия брой на българското издание на списание „Форбс“ Статията е озаглавена „Балансът в трудовите правоотношения“ (стр. 93) и е написана от нашия управляващ съдружник Борислав ... още


24 юни 2011 г.

Излезе четвъртият брой на българското издание на списание „Форбс“

Публикувахме статия, озаглавена "Да договаряме разумно" в четвъртия брой на българското издание на списание „Форбс“ в раздел Попитайте експерта (стр. 84).

Статията предлага някои основни правила, които е ... още


22 февруари 2011 г.

Обнародван е Законът за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

Новият Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) беше обнародван в Държавен вестник във вторник.

Новият ЗОПБ въвежда забрана за разплащания в брой на стойност по-голяма от 15 000 лева или над еквивалентна ... още


28 декември 2010 г.

Удължен е срокът за пререгистрация на търговци в търговския регистър

Изменение на Закона за търговския регистър беше обнародвано в последния момент в бр. 101 на Държавен вестник от 28 декември 2010 г.

С единственото изменение на Закона Народното събрание удължава срока за ... още


2 ноември 2010 г.

Обнародван е Законът за данък върху застрахователните премии

Новият Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) беше обнародван днес в Държавен вестник.

ЗДЗП въвежда нов косвен данък. Данъкът се начислява върху застрахователните премии по имуществени застраховки ... още


29 октомври 2010 г.

Изменения на Кодекса за търговско корабоплаване

Последните промени в Кодекса за търговско корабоплаване бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Повечето от промените са свързани с корабните ипотеки. Измененията въвеждат и система за регистрация на ... още


25 октомври 2010 г.

Излезе първата ни публикация: The Quick Guide to Bulgaria: Tax & Legal

Току що публикувахме нашия кратък наръчник:The Quick Guide to Bulgaria: Tax & Legal. Наръчникът е подготвен съвместно с „ВГД България“ и представя обща картина на българското ... още


14 септември 2010 г.

ВАС оставя в сила решението на КЗК срещу 13 производители на слънчогледово олио

Върховният административен съд остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията за налагане на имуществени санкции на 13 производители на слънчогледово олио поради установени нарушения на Закона за ... още


30 юли 2010 г.

Нови изменения на Кодекса на труда

Нови изменения на Кодекса на труда бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.

Повечето от измененията имат за цел да изменят настоящия режим на платения годишен отпуск. Новите изменения предвиждат, че ... още


16 юли 2010 г.

Изменения на Закона за защита на конкуренцията

Нови изменения на Закона за защита на конкуренцията бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.

С новите изменения броят на членовете на Комисията за защита на конкуренцията се намалява от 7 на 5, а ... още


13 юли 2010 г.

Изменения на Закона за адвокатурата

Последните изменения на Закона за адвокатурата бяха обнародвани днес в Държавен вестник.

Измененията имат за цел да приведат Закона за адвокатурата в съответствие с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и ... още


8 юни 2010 г.

Изменения на Закона за комисията за финансов надзор

Последните изменения на Закона за комисията за финансов надзор бяха обнародвани днес в Държавен вестник.

Първото основно изменение предвижда намаляване на броя на членовете на Комисията за финансов надзор (КФН) ... още


8 юни 2010 г.

Не са открити доказателства за нарушения на ЗЗК от Асоциацията на банките в България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не откри доказателства за нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията от Асоциацията на банките в България (АББ).

През лятото на 2009 г. КЗК стартира проверка за ... още


1 юни 2010 г.

Наближава крайният срок за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър

Наближава крайният срок за обявяване на годишните финансови отчети на предприятията в търговския регистър (30 юни). Имуществената санкция за неподаването на заявление за обявяване на съответните финансови отчети за ... още


1 юни 2010 г.

31 декември 2010 г. е крайният срок за пререгистрация в новия търговски регистър

Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, които са вече вписани в търговските регистри и регистрите на кооперации към окръжните съдилища, подлежат на задължителна пререгистрация в единния търговски ... още


Изтеглете нашата корпоративна брошура (на английски език).

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници