Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.


The Quick Guide to BULGARIA:
Tax & Legal
- преглед на българското
търговско и данъчно законодателство
(на английски език).

Нашата мисия

Ние създадохме Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ като адвокатска кантора, насочена към бизнеса, чиято цел е да се придържа към най-високите стандарти за правно обслужване. Наред с предоставянето на висококачествени юридически консултации на всеки от нашите клиенти ние преследваме редица универсални цели. Тези цели включват:

  • разширяване на правната култура на нашите клиенти;
  • текущо информиране на клиентите относно актуалните промени в действащото законодателство;
  • оказване на помощ на клиентите при идентифицирането на рискове от правно естество в отношенията им с държавни органи, публични и частни субекти;
  • предоставяне на правна помощ, която добавя стойност със своето съдържание, а не преразказва закона или правната теория.

Ние вярваме, че спазването на изискванията на действащото законодателство и постигането на правна ефективност са задължителни предпоставки за успеха на всеки бизнес. Това са въпроси, на които следва постоянно да бъде отделяно внимание.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници