Адвокатско дружество "Димитров, Иванов и съдружници" - За нас

Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

За нас

Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ е модерна и динамична адвокатска кантора, създадена в началото на 2010 г. Независимо че за българските стандарти сме „малка“ кантора, ние сме убедени в нашата конкурентоспособност. Нашата увереност почива върху годините натрупан от екипа ни опит в някои от водещите адвокатски кантори на българския пазар, както и върху нашата амбиция да предоставяме на клиентите правно обслужване, което е от нов тип и е различно от масово предлаганото на пазара. Поради това сме изградили нашата кантора на три фундаментални принципа:

  • Професионализъм, бизнес интегритет и етично поведение
    Вършим работата си така, както се очаква тя да бъде свършена. Ние сме надежден бизнес партньор и спазваме стандартите на бизнес- и професионалната етика.
  • Индивидуален подход към клиента
    Поддържаме тесен контакт с нашите клиенти. Познаваме нашите клиенти. Подхождаме към търговската дейност на клиентитекато към наша собствена.
  • Разкриване на професионалната ни компетентност
    Не сме „универсална“ адвокатска кантора. Ние поемаме клиентски казуси и дела, само ако имаме необходимите квалификация и опит, за да се справим с тях компетентно.

По-долу са представени накратко членовете на екипа на кантората:Борислав Димитров Борислав Димитров Вижте профила на Борислав Димитров в LinkedIn
borislav[dot]dimitrov[at]dipartners[dot]bg

Борислав Димитров е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г. Преди да се присъедини към „Димитров, Иванов и съдружници“ като съучредител на кантората, той работи в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, където се занимава с широк спектър от правни въпроси, с фокус върху области като корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията и процесуалното представителство (2004 – 2006 г.). От края на 2006 г. до 2009 г. Борислав Димитров работи като старши правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (Landwell) – българската асоциирана юридическа кантора на „ПрайсуотърхаусКупърс“ (PircewaterhouseCoopers), където специализира в областта на конкурентното право (концентрации, забранени споразумения, нелоялна конкуренция и др.), защита на потребителя (безопасност на храни, етикетиране, реклама и др.) и право на интелектуалната собственост.

Сферите на дейност на Борислав Димитров включват търговско и корпоративно право, сливания и придобивания, облигационно право, конкурентно право, защита на потребителя, трудово право, процесуално представителство, право на интелектуалната собственост, административно право и др.

Борислав Димитров е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право и магистър по международни отношения.Димитър Иванов Димитър Иванов Вижте профила на Димитър Иванов в LinkedIn
dimitar[dot]ivanov[at]dipartners[dot]bg

Димитър Иванов е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г. Преди да се присъедини към „Димитров, Иванов и съдружници“ като съучредител на кантората, той работи като правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (Landwell) – българската асоциирана юридическа кантора на „ПрайсуотърхаусКупърс“ (PircewaterhouseCoopers) (2003 – 2008 г.), където специализира предимно в областта на търговското и корпоративното право и сделките с финансови инструменти. През 2008 г. Димитър Иванов се присъединява към „Димитров, Чомпалов и Тодорова“ – бутикова правна кантора, специализирана в областта на корпоративното право, капиталовите пазари, ценните книжа и сделките с тях – като старши консултант (2008 – 2009 г.), където участва в предоставянето на правни консултации при извършването на различни корпоративни и търговски транзакции и проекти за финансиране чрез международните и вътрешните капиталови пазари, включително корпоративни преструктурирания, публични и частни предлагания на ценни книжа и др.

Сферите на дейност на Димитър Иванов включват търговско и корпоративно право, облигационно право, вливания (сливания) и придобивания, транзакции с ценни книжа и транзакции на капиталовите пазари, данъчно право и др.

Димитър Иванов е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право. През 2010 г. той преминава успешно Първо ниво на изпита CFA.


Изтеглете нашата корпоративна брошура (на английски език).

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници